Veebipoe Eeriksaare.ee isikuandmete omanik ja haldaja on Mahe Eeriksaare OÜ (registrikood 14187686) asukohaga Viljandimaa, Viljandi vald, Vissuvere küla, Eeriksaare, 70311, telefon +372 53340820 ja e-kiri eeriksaare@vaetee.ee.

ÜLD- JA TELLIMISTINGIMUSED

1. TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS

Käesolevad Mahe Eeriksaare OÜ (edaspidi Müüja) e-poe kasutustingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad Eeriksaare.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. KAUPADE OSTMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE E-POES

E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa korvi“. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate Kaupade kogust võib muuta. E-poe ostutingimustega saab tutvuda ning nendega nõustumisel kinnitatakse seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.

Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada nupul „Vormista tellimus“ ning Ostja suunatakse kassa lehele, kus tuleb valida sobiv tarneviis ning sisestada tellimuse vormistamiseks vajalikud andmed. Peale veebivormi täitmist tuleb vajutada nupule “Esita tellimus”, mille järel edastatakse eeriksaare.ee veebipoe haldurile Teie poolt sisestatud info. Samuti peale nupule vajutamist saate e-kirja teel arve ning tellimuse kinnituse.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.

2.2. Hinnainfo ja kaupade eest tasumine

E-poe valuuta on euro (€). Hinnad sisaldavad käibemaksu. Kaupade hinnad võivad muutuda ette teatamata.

Müüja ei ole vastutav mistahes muude maksude või lõivude eest, mida Ostja suhtes võidakse rakendada ning mille suhtes jääb täielik vastutus Ostjale.

Kaupade eest on võimalik tasuda arve alusel.

Kõiki e-poe külastamise ja tellimuse esitamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Müüja esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

2.3. Toodete tarne

Eeriksaare.ee e-poe tarnepartnerid on Eesti Post AS (Omniva) ja Itella Smartpost. Tooted tarnitakse kohale sõltuvalt tarnepartnerite võimekusest keskmiselt 2-4 tööpäevaga, maksimaalselt 7 päevaga.

Me ei vastuta viivituste eest, mis on seotud tellimuse kohaletoimetamise või valele aadressile või valele isikule toimetamisega, kui tellimust sooritades edastati puudulikud või ebatäpsed andmed.

Teeme kõik endast oleneva, et tarnida tellimus eeldatava aja jooksul, kuid viivitused võivad olla aeg-ajalt vältimatud ettenägematute sündmuste, riiklide pühade ajal või meie kontrolli alt väljas olevate tegurite tõttu.

2.4. Taganemisõigus

Ostjal on õigus lepingust taganeda (toote või teenuse kasutamisest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul toote või teenuse kättesaadavaks tegemisest ehk kasutajatunnuse ja salasõna kasutajale väljasaatmisest.

Lepingust taganemiseks esitab Ostja taganemisavalduse. Taganemisavaldust on Ostjal võimalik esitada e-posti aadressile eeriksaare@vaetee.ee.

Juhul, kui Ostja on lepingust taganenud, tagastab Vaetee.ee Ostjale tellimuse maksumuse 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Tagasimaksed tehakse Ostjale samale arvelduskontole, kust laekus raha tellimuse eest.

3. ANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

4. VASTUTUS

Ostja on ainuisikuliselt vastutav oma kasutajanime ja salasõna turvalisuse ning kasutamise eest, mis on vajalikud toote või teenuse kasutamiseks. Ostja kasutajatunnuse ja salasõna igakordset kasutamist tõlgendatakse kui Ostja poolt sisestatut ning Ostja on vastutav kõigi selle kasutajatunnuse alt tehtavate tegevuste eest.

Ostja kinnitab, et kasutab e-poest ostetud tooteid ja teenuseid enda täielikul vastutusel. Müüja ei vastuta e-poest ostetud toodete ja/või teenuste kasutamisel Ostjale või kolmandatele isikutele tekkinud mistahes kahjude eest.

5. TINGIMUSTE KEHTIVUS

Käesolevad e-poe tingimused on kehtivad alates 01.01.2021.

OSTUINFO

1. TELLIMINE

  • Valige e-poest tooted või teenused, mida soovite tellida ning lisage need ostukorvi.
  • Avades ostukorvi on Teil võimalus korrigeerida toodete kogust ning tooteid ostukorvist ka kustutada.
  • Kui olete kõik tooted ostukorvi sisestanud, vajutage VORMISTA TELLIMUS.
  • Tellimuses tuleb täita kõik * (tärniga) tähistatud lahtrid.

2. TASUMINE

Pärast tellimuse esitamist on võimalik tasuda tellimuse eest arve alusel. Arve edastatakse tellija e-mailile pärast tellimuse vormistamist.

3. LISAINFO

E-posti aadress: eeriksaare@vaetee.ee
Telefon: +372 53340820